Välkommen till Åkeri Per Jonsson!

Som kund ska Du bara behöva ringa ett samtal. Sedan löser vi Ditt transportproblem.

Ordinarie telefontid är klockan 06-23, men i princip är vi anträffbara dygnet runt.

Telefonnumret är: 070 - 319 33 12.

Telefon- och faxnummer:
013 - 10 44 90   

Adress:
Vindarnas väg 15, 582 72 LINKÖPING 


Bild föreställande: startsida